Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Spór harmonii i wyobraźni

03-07-2022 godz.: 19:30
kościół św. Elżbiety

Na zakończenie festiwalu zabrzmią słynne Pory roku Antonia Vivaldiego. Popularność tych koncertów skrzypcowych zazwyczaj odwraca naszą uwagę od ich innowacyjności, a przecież kompozytor przekracza w nich granice gatunku, faktury, harmonii i tradycyjnej narracji. Tytułowy spór rozstrzyga się na korzyść wyobraźni, której podporządkowują się pozostałe elementy, a wyobraźnię stymuluje program pozamuzyczny, którego uniwersalność pozwala każdemu słuchaczowi odnaleźć w tych utworach odbicie własnych doświadczeń. Koncert wykona jeden z czołowych polskich zespołów grających na historycznych instrumentach.

Wykonawcy:

Gottfried Von Der Goltz - skrzypce

Artyści

Wrocławska Orkiestra Barokowa

Gottfried von der Goltz

skrzypce
Marcin Szelest
Polityka prywatności.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram