Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Neshima

02-07-2022 godz.: 19:30
kościół św. Elżbiety

Praktyka wykonywania utworów wokalnych na instrumentach trwała przez cały wiek XVI i pokaźną część XVII. Organiści, harfiści i lutniści potrafili bogato ornamentować swoje transkrypcje, które nabierały wówczas walorów samodzielnych dzieł instrumentalnych. Transkrypcje takie, zwane intawolacjami, często publikowano, ale drukowano też podręczniki instruujące, jak dokonywać ich samodzielnie. Orí Harmelin, postępując jak szesnatowieczni muzycy, prezentuje własne intawolacje i improwizuje ornamenty, pisze też fantazje i ricercary używając dawnego języka muzycznego i technik kompozytorskich. Ten koncert jest pomostem między historią a współczesnością, między kompozycją, improwizacją a wykonaniem – apoteozą fantazji i wyobraźni.

Wykonawcy:

Orí Harmelin - lutnia, teorba

Artyści

Orí Harmelin

lutnia, teorba
Polityka prywatności.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram