Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

W stylu fantastycznym

01-07-2022 godz.: 19:30
kościół św. Elżbiety

Wśród tysięcy barokowych sonat triowych wyróżnia się nieliczna, ale znacząca grupa utworów napisanych w stylu, który określano wówczas mianem fantastycznego. Kompozycje te odznaczały się szczególną swobodą narracji, były terenem eksperymentów harmonicznych i fakturalnych, nierzadko stwarzając wrażenie improwizacji. Ich twórcy, ówcześni mistrzowie suspensu, poszukiwali najefektywniejszych sposobów utrzymania słuchacza w napięciu i niepewności co do dalszego przebiegu utworu, wykorzystując jednocześnie wirtuozowskie możliwości poszczególnych instrumentów. Wybór najkunsztowniejszych sonat XVII i pierwszej połowy XVIII wieku zabrzmi w wykonaniu holenderskich artystów, którzy od ponad dwóch dekad zgłębiają ten właśnie repertuar. Zwieńczeniem programu będą sonaty z wydanego w roku 1722 zbioru Hortus musicus Johanna Adama Reinckena, hamburskiego nestora organistów, spadkobiercy wielkiej siedemnastowiecznej tradycji stylus fantasticus.

Wykonawcy:

Quirine Van Hoek - skrzypce
Cassandra Luckhardt - viola da gamba
Pieter Dirksen - klawesyn

Artyści

Pieter Dirksen

klawesyn

Cassandra Luckhardt

viola da gamba

Quirine van Hoek

skrzypce
Marcin Szelest
Polityka prywatności.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram